• Thẻ quà tặng điện tử sẽ được gửi tới khách hàng sau khi thanh toán thành công trong vòng 1 giờ- Thẻ quà tặng điện tử chỉ có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ nội địa hoặc quốc tế
  • Thẻ quà tặng điện tử có giá trị trong 1 năm
  • Thẻ quà tặng điện tử có thể sử dụng để đặt nhiều đơn hàng, giá trị tương ứng sẽ được trừ qua mỗi đơn
  • Tất cả thẻ quà tặng điện tử đều không được đổi trả
  • Sản phẩm được đặt mua sử dụng thẻ quà tặng điện tử đều không được hoàn tiền mặt. Chỉ có thể hoàn qua điểm tín dụng
  • Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi tới chăm sóc khách hàng 1900-1008